KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Dz. U. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Waldemar Wenszka MULTI ELEKTRO ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica.
  2. Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na zapytanie, złożenia oferty, zawarcia umowy na prace projektowe, trwania procesu projektowania.
  3. Odbiorcą Pana / Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań,  podmioty wykonujące usługi rachunkowe na rzecz Administratora danych osobowych oraz podmioty upoważnione na mocy podpisanej umowy powierzenia.
  4. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
  5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielenia informacji / złożenia oferty oraz  przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z przepisami prawa.
  6. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana / Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Udostępnienie przez Pana / Panią, a tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
..