BADANIA TERMOWIZYJNE

Oferujemy usługi w zakresie analizy termowizyjnej obiektów budowlanych oraz urządzeń elektrycznych (energetycznych). Analiza taka pozwala w łatwy sposób zdiagnozować podstawowy stan techniczny urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Najczęściej kontrolę termowizyjną (w zakresie urządzeń eksploatowanych przez Państwa zakład) stosuje się w zakresie badania stacji transformatorowych i rozdzielni.

Wykorzystanie techniki termowizyjnej pozwala na szybkie wykrywanie miejsc potencjalnych awarii czy wad w torze prądowym, a badany obiekt nie wymaga żadnego wstępnego przygotowania. Pomiary wykonuje się zdalnie z kilku lub kilkunastu metrów w czasie normalnej pracy urządzenia. Jedynymi kryteriami ograniczającymi pomiar (mającymi znaczący wpływ na wynik pomiaru) jest minimalne obciążenie - 30% obciążenia znamionowego oraz prędkość wiatru, która nie powinna być wyższa od 4m/s.

 Badanie urządzeń może się okazać szczególnie przydatne przed upływem okresu gwarancyjnego urządzenia.

Poniżej kilka danych dotyczących kamery termowizyjnej oraz przykładowe zdjęcia.

Kamera FLIR i50

Podstawowe parametry:

Matryca niechłodzona  FPA - 140x140 pixeli (19 600 pixeli)
Rozdzielczość termiczna < 0,1°C dla 25°C
Zakres temperatur   -20°C do 350°C
Dokładność ±2°C lub ±2%

Do standardowego pomiaru termowizyjnego dołączany jest protokół z pomiarów oraz nośnik elektroniczny (CD) z zarejestrowanymi zdjęciami termowizyjnymi. 

 

 

 Rozkład temperatur motoreduktora

Anomalia na głowicy kablowej 

   
 Asymetria rozkładu temp. kolumny wyłącznika  Anomalia powierzchni kadzi transformatora
   
Podwyższona  temperatura śruby łączącej kadź z pokrywą transformatora  
..